Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở khu vực đồi núi n

Việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở khu vực đồi núi n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở khu vực đồi núi nước ta thường xuyên gặp khó khăn do


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 7 – Hạn chế của vùng đồi núi

Giải chi tiết:

Việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở khu vực đồi núi nước ta thường xuyên gặp khó khăn do địa hình đôii núi bị chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn.

Chọn D

Ý kiến của bạn