Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý ng

Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn, vì các đảo là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn