Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Việc ứng dụng công nghệ tế bào, công nghệ gen trên đối tượng

Việc ứng dụng công nghệ tế bào, công nghệ gen trên đối tượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việc ứng dụng công nghệ tế bào, công nghệ gen trên đối tượng vật nuôi, cây trồng đã đem lại nhiều lợi ích cho con người. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì công nghệ gen cũng đã đem lại những vấn đề nghiêm trọng cho xã hội loài người như:

1-Phát tán các gen kháng thuốc kháng sinh từ các sinh vật biến đổi gen sang sinh vật gây bệnh cho người và các sinh vật có ích

2-Phát tán các gen sản sinh độc tố diệt côn trùng ở thực vật cho chuyển gen sang côn trùng có ích Phát tán các gen kháng thuốc diệt cỏ ở cây trồng sang cỏ dại

3-Phát tán gen sản sinh độc tố vào động vật và thực vật gây hại cho các động thực vật có ích

4-Có thể gây mất an toàn cho người sử dụng thực phẩm biến đổi gen

5-Có thể tạo ra người nhân bản vô tính

Trong các vấn đề trên, số vấn đề thuộc về công nghệ gen?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các vấn đề thuộc công nghệ gen là : 1, 2, 3, 4,5

Đáp án C

6 sai, nhân bản vô tính là thuộc công nghệ tế bào

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn