Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viễn thông nước ta hiện nay không phải là ngành có mạng

Viễn thông nước ta hiện nay không phải là ngành có mạng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viễn thông nước ta hiện nay không phải là ngành


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 12 cơ bản trang 135.

Giải chi tiết:

Viễn thông nước ta không phải là ngành chỉ phục vụ cho doanh nghiệp, mà còn phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Chọn B.

Ý kiến của bạn