Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ trình bày hiểu biết c

Viết đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ trình bày hiểu biết c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày hiểu biết của em về giá trị nội dung cũng như giá trị nghệ thuật của tác phẩm “Rừng xà nu” 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng những kiến thức đã học tron tác phẩm “Rừng xà nu” kết hợp với kỹ năng viết đoạn văn nghị luận.

Giải chi tiết:

* Yêu cầu:

- Viết đúng đoạn văn nghị luận (đảm bảo yêu cầu về cấu trúc cũng như hình thức).

- Viết đúng nội dung được yêu cầu.

a. Nêu vấn đề: Giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm “Rừng xà nu”

b. Phân tích:

* Về giá trị nội dung:

- Đây là chuyện của một đời người được kể trong một đêm.

- Đồng thời đó cũng là chuyện về những con người ở một bản làng Tây Nguyên, bên những cánh rừng xà nu bạt ngàn, xanh bất tận.

- Qua đó, tác giả đặt vấn đề có ý nghĩa lớn lao đối với dân tộc và thời đại: Để cho sự sống của nhân dân và đất nước mãi mãi trường tồn, không có cách nào khác hơn là phải cùng nhau đứng lên, cầm vũ khí chống lại kẻ thù tàn ác.

* Về giá trị nghệ thuật:

- Đặc sắc, đậm đà chất sử thi hùng tráng:

+ Đề tài có ý nghĩa lịch sử: Cuộc chiến đấu của dân làng Xô Man

+ Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, hoành tráng. Rừng xà nu làm nền cho bức tranh về cuộc đấu tranh chống giặc “Cả rừng ... ào ào rung động, lửa cháy khắp rừng”, ....

+ Các nhân vật tiêu biểu được miêu tả trong bối cảnh trang nghiêm, hùng  vĩ, vừa mang phong cách Tây Nguyên vừa mang phẩm chất của anh hùng  thời đại: Tnú, Dít, Heng,...

+ Giọng điệu và ngôn ngữ trang trọng, mang đậm sắc màu Tây Nguyên.

- Kết cấu vòng tròn: mở đầu, kết thúc là hình ảnh rừng xà nu.

 - Cách thức trần thuật: kể theo hồi tưởng qua lời kể của cụ Mết (già làng), kể bên bếp lửa gợi nhớ lối kể " khan"- giống sử thi của các dân tộc Tây Nguyên.

 

Ý kiến của bạn