Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết đoạn văn với chủ đề tự chọn  có sử dụng phép lặp t

Viết đoạn văn với chủ đề tự chọn  có sử dụng phép lặp t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết đoạn văn với chủ đề tự chọn  có sử dụng phép lặp từ ngữ để liên kết câu. Chỉ rõ các từ được lặp lại.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Giải chi tiết:

Đoạn văn tham khảo:

Mưa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống mặt đất (...). Mặt đất đó kiệt sức bỗng thức dậy, õu yếm đón lấy nhữ iọt mưa ấm áp, trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đó mang lại cho Chúng cỏi sức sống ứ đầy, tràn lên các nhánh lá mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt

Từ ngữ lặp lại: Mưa xuân, hạt mưa, hạt (nọ), hạt (kia), mưa.

Ý kiến của bạn