Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm 1hm^2235m^2 = rm ld

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm 1hm^2235m^2 = rm ld

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm :(1h{m^2}235{m^2} = {rm{ }} ldots  ldots  ldots {rm{ }}da{m^2}.)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đổi sang hỗn số thích hợp. Ta đổi (h{m^2} to ,da{m^2},,,{m^2} to ,da{m^2}).

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}1h{m^2}235{m^2} = {rm{ 1h}}{{rm{m}}^2} + 235{m^2}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 100,da{m^2} + ,frac{{235}}{{100}},da{m^2}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ,100,da{m^2} + ,2,35,da{m^2}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ,,102,35,da{m^2}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ,102frac{{35}}{{100}},,da{m^2}end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn