Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào?

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn