Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việt Nam không có khí hậu khô hạn như một số nước có cùng vĩ

Việt Nam không có khí hậu khô hạn như một số nước có cùng vĩ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việt Nam không có khí hậu khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi là do:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn