Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ từ năm:

Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ từ năm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ từ năm:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn