Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết vào chỗ trống ít nhất 3 từ ngữ có thể thay thế cho

Viết vào chỗ trống ít nhất 3 từ ngữ có thể thay thế cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết vào chỗ trống ít nhất 3 từ ngữ có thể thay thế cho từ in đậm ở câu sau:

Dòng thác Leng Gung vẫn trẻ trung ngân vang khắp núi rừng tiếng chuông gọi những người con xa quê về với buôn làng.

Từ ngữ có thể thay thế cho từ quê:………………………………………


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Từ ngữ về quê hương.

Giải chi tiết:

Từ ngữ có thể thay thế cho từ “quê” là: quê hương, quê quán, quê cha đất tổ, cố hương,…

Ý kiến của bạn