Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vietnam’s rice export this year will decrease about 1

Vietnam’s rice export this year will decrease about 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vietnam’s rice export this year will decrease ________ about 10% compared with that of last year.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn