Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vợ chồng anh X chị D cùng 2 con gái chung sống với bố m

Vợ chồng anh X chị D cùng 2 con gái chung sống với bố m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vợ chồng anh X, chị D cùng 2 con gái chung sống với bố mẹ đẻ của anh X là bà M làm giám đốc một công ty tư nhân. Do không ép được chị D sinh thêm con thứ 3 với hi vọng có được cháu trai, bà M đã bịa đặt chị D ngoại tình để xúi giục anh X lo hôn vợ. Bức xúc với mẹ chồng, chị D bí mật rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng rồi bỏ việc ở công ty của bà M và về kinh doanh cùng mẹ đẻ của chị. Chị D và bà M cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hôn nhân và gia đình.

Ý kiến của bạn