Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Với 4 số abcd khác 0 từ đẳng thức ad = bc ta có thể suy

Với 4 số abcd khác 0 từ đẳng thức ad = bc ta có thể suy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với 4 số (a,b,c,d) khác 0, từ đẳng thức (a.d = b.c) ta có thể suy ra được tỉ lệ thức


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ (a.d = b.c) suy ra (frac{a}{b} = frac{c}{d}).

Giải chi tiết:

Với 4 số (a,b,c,d) khác 0, từ đẳng thức (a.d = b.c) ta có thể suy ra được tỉ lệ thức (frac{a}{b} = frac{c}{d})

Chọn D.

Ý kiến của bạn