Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Với a b là các số thực dương tùy ý và a ne 1 log a^3b b

Với a b là các số thực dương tùy ý và a ne 1 log a^3b b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với (a), (b) là các số thực dương tùy ý và (a ne 1), ({log _{{a^3}}}b) bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng ({log _{{a^alpha }}}b = dfrac{1}{alpha }{log _a}bleft( {0 0} right))

Giải chi tiết:

Với (a,), (b) là các số thực dương tùy ý và (a ne 1), ta có ({log _{{a^3}}}b = dfrac{1}{3}{log _a}b).

Chọn D.

Ý kiến của bạn