Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Với bảng số liệu: Giá trị nhập khẩu phân theo nhóm hàng

Với bảng số liệu: Giá trị nhập khẩu phân theo nhóm hàng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với bảng số liệu: Giá trị nhập khẩu phân theo nhóm hàng

( đơn vị: triệu đô la Mỹ)

Nguồn: Tổng cục thống kê (www.gso.gov.vn)

Để thể hiện sự thay đổi về quy mô và cơ cấu giá trị nhập khẩu theo nhóm hàng thì biểu đồ thích hợp nhất là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi về quy mô và cơ cấu là biểu đồ tròn bán kính khác nhau (ở đây giá trị năm sau lớn hơn giá trị năm đầu => biểu đồ tròn bán kính năm sau> năm trước)

Ý kiến của bạn