Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, ta đã

Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, ta đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, ta đã


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn