Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Với công cụ lao động bằng kim khí con người đã hoàn toà

Với công cụ lao động bằng kim khí con người đã hoàn toà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với công cụ lao động bằng kim khí, con người đã


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 10.

Giải chi tiết:

Với công cụ lao động bằng kim khí, con người đã lao động với năng suất cao hơn.

Chọn: D

Ý kiến của bạn