Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Với f1rm f2rm f3 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại

Với f1rm f2rm f3 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với ({f_1},{rm{ }}{f_2},{rm{ }}{f_3}) lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma (tia (gamma )) thì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sử dụng thang sóng điện từ.


+ Tần số: (f = dfrac{c}{lambda } Rightarrow f sim dfrac{1}{lambda })

Giải chi tiết:

Ta có thang sóng điện từ:

 

( Rightarrow {lambda _1} > {lambda _2} > {lambda _3} Rightarrow {f_3} > {rm{ }}{f_2} > {rm{ }}{f_1})

Chọn C.

Ý kiến của bạn