Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Với m = 2 tìm tọa độ giao điểm của P và d A 28 và

Với m = 2 tìm tọa độ giao điểm của P và d A 28 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với (m = 2,) tìm tọa độ giao điểm của (left( P right)) và (left( d right)).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Với (m = 2) ta có phương trình đường thẳng (left( d right)) là: (y = x + 6).

Hoành độ giao điểm của (left( P right)) và (left( d right)) là nghiệm của phương trình:

(begin{array}{l},,,,,,{x^2} - x - 6 = 0\ Leftrightarrow {x^2} + 2x - 3x - 6 = 0\ Leftrightarrow xleft( {x + 2} right) - 3left( {x + 2} right) = 0\ Leftrightarrow left( {x + 2} right)left( {x - 3} right) = 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x =  - 2 Rightarrow y = 4\x = 3 Rightarrow y = 9end{array} right.end{array}) 

Vậy (m = 2) thì (left( P right)) và (left( d right)) cắt nhau tại 2 điểm (Aleft( { - 2;4} right)) và (Bleft( {3;9} right)).

Ý kiến của bạn