Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Với thuốc thử duy nhất là quỳ tím sẽ nhận biết được dung dịc

Với thuốc thử duy nhất là quỳ tím sẽ nhận biết được dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với thuốc thử duy nhất là quỳ tím sẽ nhận biết được dung dịch các chất nào sau đây ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CH3COOH : quì chuyển đỏ

C6H5OH : quì vẫn màu tím

CH3CH2NH2 : quì chuyển xanh

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn