Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng biển chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông rộng:

Vùng biển chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông rộng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng biển chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông rộng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn