Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở ra ph

Vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở ra ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển của nước ta được gọi là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn