Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp a

Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh, quốc phòng, kiểm soát thuế quan các quy định về y tế, môi trường nhập cư là vùng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Giải chi tiết:

Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển. Trong vùng tiếp giáp lãnh hải, Nhà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về nhập cư, môi trường….(sgk trang 15)

Chọn A

Ý kiến của bạn