Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển là nội thủ

Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển là nội thủ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Giải chi tiết:

Lãnh hải  là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển của nước ta (SGK/15 Địa lí 12)
Chọn D

Ý kiến của bạn