Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng có đất mặn, đất phèn chiếm tới 2/3 diện tích tự nhiên l

Vùng có đất mặn, đất phèn chiếm tới 2/3 diện tích tự nhiên l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng có đất mặn, đất phèn chiếm tới 2/3 diện tích tự nhiên là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn