Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển

Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển ở nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 12 – Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Giải chi tiết:

Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển ở nước ta, với đường bờ biển dài, khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh nước sâu kín gió.

Chọn B

Ý kiến của bạn