Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm mấy tỉnh, thành phố?

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm mấy tỉnh, thành phố?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm mấy tỉnh, thành phố?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn