Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng

Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng mang tín hiệu kết thúc phiên mã, không  mang thông tin mã hóa các axit amin hay khởi động phiên mã

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn