Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng lãnh hải có đặc điểm nào dưới đây Vùng tiếp giáp v

Vùng lãnh hải có đặc điểm nào dưới đây Vùng tiếp giáp v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng lãnh hải có đặc điểm nào dưới đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Giải chi tiết:

Vùng lãnh hải có đặc điểm là: vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển.

Chọn C.

Ý kiến của bạn