Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng mã hoá của gen ở sinh vật nhân thực có 51 đoạn exon và

Vùng mã hoá của gen ở sinh vật nhân thực có 51 đoạn exon và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng mã hoá của gen ở sinh vật nhân thực có 51 đoạn exon và intron xen kẽ. Số đoạn exon và intron lần lượt là :

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số đoạn exon  là x thì số đoạn itron là x- 1

=> x + x – 1 = 51 => 2x = 52 => x = 26

Vậy số đoạn exon là 26 và intron là 25

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn