Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng núi Đông Bắc có mùa đông lạnh nhất ở nước ta nguyê

Vùng núi Đông Bắc có mùa đông lạnh nhất ở nước ta nguyê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng núi Đông Bắc có mùa đông lạnh nhất ở nước ta, nguyên nhân là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích.

Giải chi tiết:

Gió mùa Đông Bắc xuất phát từ áp cao Xibia thổi vào nước ta theo hướng đông bắc. Vùng núi Đông Bắc là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc lại có 4 cánh cung (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều) hút gió làm cho vùng chịu tác động mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc nên có mùa đông lạnh nhất nước ta.

Chọn B.

Ý kiến của bạn