Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là Duyên hải

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là Duyên hải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 22 – Vấn đề phát triển nông nghiệp (trồng trọt)

Giải chi tiết:

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là: đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích và sản lượng lúa lớn nhất cả nước.

Chọn B

Ý kiến của bạn