Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng thường xảy ra lũ quét là Đồng bằng sông Hồng Tây N

Vùng thường xảy ra lũ quét là Đồng bằng sông Hồng Tây N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng thường xảy ra lũ quét là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Giải chi tiết:

Vùng thường xảy ra lũ quét là vùng núi phía Bắc do có độ dốc lớn, mưa lớn tập trung theo mùa, một số nơi mất lớp phủ thực vật.

Chọn D

Ý kiến của bạn