Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh?

Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn