Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vườn quốc gia trên đảo của nước ta là Pù Mát Ba Vì Tràm

Vườn quốc gia trên đảo của nước ta là Pù Mát Ba Vì Tràm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vườn quốc gia trên đảo của nước ta là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 12

Giải chi tiết:

Vườn quốc gia trên đảo của nước ta là Côn Đảo (thuộc quần đảo Côn Sơn)

Pù Mát, Ba Vì, Tràm Chim là những vườn quốc gia nằm trên lãnh thổ phần đất liền

Chọn D

Ý kiến của bạn