Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn đều là

Vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn đều là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn đều


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh.

Giải chi tiết:

- Đáp án A chọn vì cả 2 vương triều đều là các vương triều ngoại tộc, được hình thành dựa trên sự xâm lược Ấn Độ.

- Đáp án B loại vì Vương triều Mô-gôn không thi hành chính sách áp bức tôn giáo.

- Đáp án C loại vì Vương triều Mô-gôn không áp đặt Hồi giáo.

- Đáp án D loại vì Vương triều Mô-gôn thực hiện hòa hợp tôn giáo.

Chọn: A

Ý kiến của bạn