Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We’d worked together for years and developed a close ra

We’d worked together for years and developed a close ra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We’d worked together for years and developed a close rapport.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

rapport (n): a friendly relationship in which people understand each other very well (một mối quan hệ thân thiện trong đó mọi người rất hiểu nhau)

A. relationship (n): mối quan hệ

B. sympathy (n): sự thông cảm, lòng trắc ẩn

C. business (n): sự nghiệp, doanh nghiệp

D. conversation (n): cuộc hội thoại

=> rapport = relationship

Tạm dịch: Chúng tôi đã làm việc cùng nhau rất lâu rồi và có mối quan hệ thân thiết, gần gũi.

Chọn A.

Ý kiến của bạn