Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What advantage did children have from this program They

What advantage did children have from this program They

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What advantage did children have from this program?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Trẻ em đã có được lợi thế gì từ chương trình này?

A. Chúng trở nên thông cảm hơn.

B. Chúng đã kết bạn nhiều hơn.

C. Chúng đọc sách với sự hứng thú và tự tin hơn.

D. Chúng trở nên thích xem TV hơn.

Thông tin: The programmes also gave the children more confidence when looking these books. As a result of their familiarity with the stories, they would sit in pairs and read the stories aloud to each other.

Tạm dịch: Chương trình cũng giúp trẻ tự tin hơn khi đọc những cuốn sách này. Do sự quen thuộc với các câu chuyện, trẻ sẽ ngồi theo cặp và đọc to các câu chuyện cho nhau nghe.

Chọn C.

Ý kiến của bạn