Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What does Sophie Clarke say about the books in the Wave

What does Sophie Clarke say about the books in the Wave

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What does Sophie Clarke say about the books in the Waves series?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Sophie Clarke nói gì về những cuốn truyện trong loạt truyện Waves?

A. Cô ấy không quan tâm đến thiết kế.

B. Cô ấy thích đọc tiểu thuyết dành cho người lớn hơn.

C. Chúng sẽ được mua bởi rất nhiều thanh thiếu niên.

D. Không nên xếp chúng cùng với sách dành cho trẻ em.

Thông tin: The only thing is that because bookshops put them in the children’s section, lots of teenagers won’t find them so they may not do very well.

Tạm dịch: Điều duy nhất là vì các hiệu sách đưa chúng vào mục dành cho trẻ em, nhiều thanh thiếu niên sẽ không tìm thấy chúng nên có lẽ là họ làm không tốt lắm.

Chọn D.

Ý kiến của bạn