Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What does the passage suggest about the future of the c

What does the passage suggest about the future of the c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What does the passage suggest about the future of the caste system?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – suy luận

Giải chi tiết:

Đoạn văn gợi ý gì về tương lai của chế độ đẳng cấp?

A. Một ngày không xa, nó sẽ không được sử dụng ở Ấn Độ nữa.

B. Nó có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn.

C. Các nhóm dưới cùng sẽ vươn lên thống trị các nhóm trên.

D. Nó có thể sẽ tiếp tục tồn tại lâu dài ở Ấn Độ.

Thông tin: It seems unlikely that the caste system will disappear any time soon, but the overall conditions for those at the bottom do seem to be improving.

Tạm dịch: Có vẻ như chế độ đẳng cấp sẽ không biến mất trong tương lai gần, nhưng những điều kiện chung dành cho những người ở dưới đáy dường như đang được cải thiện.

Chọn D.

Ý kiến của bạn