Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What is the main idea of the passage The simple link be

What is the main idea of the passage The simple link be

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What is the main idea of the passage?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – ý chính

Giải chi tiết:

Ý chính của bài đọc là gì?

A. Mối liên hệ đơn giản giữa tivi và sách.

B. Cách trẻ em đọc sách và xem TV.

C. Ưu điểm của sách so với tivi.

D. Ảnh hưởng của tivi đối với việc đọc sách.

Thông tin: Many people believe that watching television has resulted in lower reading standards in schools. However, the link between television and printed books is not as simple as that. In many cases, television actually encourages people to read for example

Tạm dịch: Nhiều người cho rằng việc xem tivi đã khiến khả năng đọc sách ở trong trường học giảm sút. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa tivi và sách in không đơn giản như vậy. Trong nhiều trường hợp, truyền hình thực sự khuyến khích mọi người đọc

Chọn D.

Ý kiến của bạn