Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What is the main idea of the passage                   

What is the main idea of the passage                   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What is the main idea of the passage?                                     


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – ý chính

Giải chi tiết:

Ý chính của đoạn văn là gì?

A. Một bộ phim phiêu lưu hay. => bài nói về phim tài liệu

B. Nghiên cứu về đại dương. => các nhà làm phim nghiên cứu về biển & sinh vật biển & rác thải nhựa

C. Một bài phê bình về một bộ phim tài liệu.

D. Các loài sinh vật biển đang bị giết hại như thế nào. => chỉ là chi tiết của đoạn 3

Thông tin:

- It is a documentary that looks at the impact that plastic waste has on the environment. Spoiler alert: the impact is devastating.

- The film begins as a journey to film the largest animal on the planet, …

- In the second half, the filmmakers look at what we can do to reverse the tide of plastic flowing around the world.

- Once you've seen A Plastic Ocean, you'll realise the time is now and we all have a role to play.

Tạm dịch:

- Đây là một bộ phim tài liệu nghiên cứu về tác động của rác thải nhựa đối với môi trường. Những người tiết lộ nội dung phim cảnh báo: tác động thực sự tàn khốc.

- Bắt đầu phim là hành trình quay phim về loài động vật lớn nhất hành tinh, …

- Trong nửa sau, các nhà làm phim nghiên cứu những gì chúng ta có thể làm để đảo ngược dòng chảy nhựa trên khắp thế giới.

- Một khi bạn đã xem A Plastic Ocean, bạn sẽ nhận ra rằng bây giờ chính là lúc và tất cả chúng ta đều có một vai trò trong việc giảm thiểu sử dụng nhựa.

Chú ý khi giải: Làm câu hỏi này cuối cùng, sau khi làm xong 4 câu còn lại.

Chọn C.

Ý kiến của bạn