Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What is the main idea of this reading The ancient Egypt

What is the main idea of this reading The ancient Egypt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What is the main idea of this reading?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – ý chính

Giải chi tiết:

Đâu là ý chính của bài đọc này?

A. Những người Ai Cập cổ đại trang điểm rất nhiều.

B. Đã từ rất lâu rồi mọi người luôn luôn trang điểm.

C. Một vài mỹ phẩm ngày xưa rất nguy hiểm.

D. Phụ nữ Ý trang điểm đẹp nhất.

Thông tin: However, in some cases, things used for makeup were dangerous or even deadly!

Tạm dịch: Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, những thứ được dùng để trang điểm thì nguy hiểm hoặc thậm chí là gây chết người.

Chọn C.

Ý kiến của bạn