Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What kind of music influenced him when he was a Memphis

What kind of music influenced him when he was a Memphis

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What kind of music influenced him when he was a Memphis teenager?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Loại âm nhạc nào ảnh hưởng đến ông khi ông còn là một thiếu niên Memphis?

A. Jazz

B. Pop

C. Nhạc Phúc âm

D. Rock'N'Roll

Thông tin: As a Memphis teenager, he was influenced by the gospel music in church and the R&B.

Tạm dịch: Khi còn là một thiếu niên Memphis, ông đã bị ảnh hưởng bởi âm nhạc phúc âm trong nhà thờ và R&B.

Chọn C.

Ý kiến của bạn