Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What was “belladonna used for To give women pretty eyes

What was “belladonna used for To give women pretty eyes

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What was “belladonna” used for?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

“belladonna” được dùng để làm gì?

A. Làm cho mắt của phụ nữ đẹp hơn

B. Để hạ độc thực vật.

C. Để thay đổi màu da phụ nữ.

D. Để khiến người ta nhìn có vẻ thông minh hơn.

Thông tin: By putting belladonna drops in her eyes, a woman’s pupils would become very large.

Tạm dịch: Bằng cách nhỏ giọt belladonna vào mắt, đồng tử của phụ nữ sẽ trở nên rất lớn.

Chọn A.

Ý kiến của bạn