Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What youre saying what you said earlier disputes compr

What youre saying what you said earlier disputes compr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What you're saying ________ what you said earlier.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. disputes: tranh cãi

B. compromises: hòa giải, thỏa hiệp

C. contradicts: mâu thuẫn, ngược lại

D. interferes: can thiệp

Tạm dịch: Những gì bạn đang nói mâu thuẫn với những gì bạn đã nói trước đó.

Chọn C.

Ý kiến của bạn