Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

When I suggested he was mistaken John got hot under the

When I suggested he was mistaken John got hot under the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

When I suggested he was mistaken. John got hot under the collar and stormed out of the room.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

got hot under the collar: tức giận, điên tiết

A. got emotional: xúc động

B. became furious: trở nên tức giận

C. remained calm: giữ bình tĩnh

D. felt anxious: cảm thấy lo lắng

=> got hot under the collar >< remained calm

Tạm dịch: Khi tôi ngụ ý rằng anh ấy đã nhầm. John đã tức giận và xông ra khỏi phòng.

Chọn C.

Ý kiến của bạn