Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Where did Italian women apply lead powder In their hair

Where did Italian women apply lead powder In their hair

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Where did Italian women apply lead powder?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Phụ nữ Ý bôi bột chì vào đâu?

A. vào tóc

B. vào mặt

C. vào tay

D. dưới cánh tay

Thông tin: During the Italian Renaissance, women wore white powder made of lead on their faces.

Tạm dịch: Trong thời kỳ Phục hưng của Ý, phụ nữ bôi bột trắng pha chì lên mặt.

Chọn B.

Ý kiến của bạn