Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Which of the following is NOT mentioned as the denomina

Which of the following is NOT mentioned as the denomina

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Which of the following is NOT mentioned as the denomination of an American coin?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Cái nào sau đây KHÔNG được đề cập là mệnh giá của đồng xu Mỹ?

A. Half nickel

B. Half-dollar

C. Hall cent

D. Half dime

Thông tin:

- half dimes, dimes, and half dollars

- half-cent

Chọn A.

Ý kiến của bạn